zaloguj siŕ   |    zarejestruj siŕ   |    mapa strony   |

Historia szkoły

Pocz─ůtki Zespo┼éu Szkó┼é Zawodowych si─Ögaj─ů 1972 roku,

kiedy to Ministerstwo Budownictwa i Przemys┼éu Materia┼éów Budowlanych, zarz─ůdzeniem z dnia 2 czerwca, powo┼éa┼éo z dniem 1 wrze┼Ťnia Zasadnicz─ů Szko┼é─Ö Zawodow─ů.

Szko┼éa by┼éa ┼Ťci┼Ťle zwi─ůzana z Wytwórni─ů Konstrukcji Stalowych „MOSTOSTAL”, a oferta nowopowsta┼éej placówki zapewnia┼éa wykszta┼écenie przysz┼éym pracownikom w zawodzie ┼Ťlusarz – spawacz. 

Pocz─ůtkowo szko┼éa mie┼Ťci┼éa si─Ö w budynku Liceum Ekonomicznego.

W pierwszym roku dzia┼éalno┼Ťci dyrektor tej┼╝e placówki, mgr Tadeusz Wi┼Ťniewski, pe┼éni┼é równie┼╝ obowi─ůzki dyrektora Zasadniczej Szko┼éy Zawodowej.

Rok pó┼║niej nast─Öpuje reorganizacja szko┼éy. 

2 czerwca 1973 roku Kuratorium Pozna┼äskiego Okr─Ögu Szkolnego powo┼éa┼éo z dniem 1 wrze┼Ťnia Liceum Zawodowe o specjalno┼Ťci obróbka skrawaniem.

Dyrektorem zosta┼é mgr Stanis┼éaw Waligóra. 

Szko┼éa systematycznie poszerza┼éa swoj─ů ofert─Ö edukacyjn─ů, stwarzaj─ůc szans─Ö kontynuowania nauki uczniom ko┼äcz─ůcym Zasadnicz─ů Szko┼é─Ö Zawodow─ů.

1 wrze┼Ťnia 1974 roku zosta┼éo uruchomione Technikum Mechaniczne dla Pracuj─ůcych WKS „Mostostal” o specjalno┼Ťci konstrukcje stalowe.

Z uwagi na potrzeby lokalowe zaistnia┼éa konieczno┼Ť─ç wyodr─Öbnienia szko┼éy.

Dla zwi─Ökszaj─ůcej si─Ö systematycznie rzeszy m┼éodzie┼╝y, w lutym 1974 roku rozpocz─Öto budow─Ö budynku szkolnego przy ulicy Kopernika 1 b.

 

Pierwsze lekcje w nowej siedzibie szkoły rozpoczęły się 14 października 1974 roku.


 

W miesi─ůcu otwarcia budynku szko┼éy, przyst─ůpiono do budowy warsztatów szkolnych.


Nowy obiekt oddano do u┼╝ytku w grudniu 1975 roku.

Kierownikiem warsztatów zosta┼é Jerzy Kluczy┼äski. Podj─Öto intensywne starania, by warsztaty szkolne wyposa┼╝y─ç w nowoczesne pomoce dydaktyczne i urz─ůdzenia zapewniaj─ůce wysoki poziom kszta┼écenia. 

Działania dyrekcji i nauczycieli sprawiły, że stały się one solidnym ogniwem kształcenia zawodowego w Słupcy.

Oficjalne rozpocz─Öcie zaj─Ö─ç na terenie warsztatów nast─ůpi┼éo z dniem 1 wrze┼Ťnia 1976 roku.Warsztaty stanowi┼éy integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç szko┼éy. Dzi─Öki wysoko wykwalifikowanej kadrze instruktorów – nauczycieli zawodu – m┼éodzie┼╝ rozwija┼éa swoje umiej─Ötno┼Ťci praktyczne.

   

 

Z dniem 1 wrze┼Ťnia 1975 roku oferta edukacyjna szko┼éy zosta┼éa poszerzona o ┼Ürednie Studium Zawodowe Zaoczne o specjalno┼Ťci administracyjno – biurowej.

W zwi─ůzku z rozszerzeniem kierunków kszta┼écenia oraz z uwagi na fakt, i┼╝ placówka nie by┼éa ju┼╝ tylko szko┼é─ů przyzak┼éadow─ů, Kuratorium O┼Ťwiaty i Wychowania w Koninie

w porozumieniu z Ministerstwem Budownictwa i Materia┼éów Budowlanych,

powo┼éa┼éo, z dniem 1 wrze┼Ťnia 1976 roku Mi─Ödzyresortowy Zespó┼é Szkó┼é Zawodowych.

Wprowadzenie zmiany przyczyni┼éo si─Ö do dalszego rozwoju szko┼éy. 

W sk┼éad zespo┼éu wesz┼éy nast─Öpuj─ůce typy szkó┼é:

   - Zasadnicza Szko┼éa Zawodowa,

   - Zasadnicza Szko┼éa Zawodowa dla Pracuj─ůcych WKS „Mostostal” o specjalno┼Ťci ┼Ťlusarz,                

     spawacz,

   - Liceum Zawodowe o specjalno┼Ťci obróbka skrawaniem,

   - Technikum Mechaniczne dla Pracuj─ůcych WKS „Mostostal”,

   - ┼Ürednie Studium Zawodowe Zaoczne,

   - Technikum Zawodowe.

 

Wa┼╝nym wydarzeniem w historii placówki by┼éo nadanie imienia.

Decyzj─ů spo┼éeczno┼Ťci szkolnej Patronem Mi─Ödzyresortowego Zespo┼éu Szkó┼é Zawodowych zosta┼é Genera┼é W┼éadys┼éaw Sikorski.


Uroczysto┼Ť─ç nadania imienia mia┼éa miejsce 20 pa┼║dziernika 1984 roku.
 

W 1986 roku mury szko┼éy opu┼Ťci┼é ostatni rocznik absolwentów Liceum Zawodowego.

┼ü─ůcznie w latach 1976 – 1986 Liceum uko┼äczy┼éo 229 uczniów.

  

Wysokiej rangi wydarzeniem by┼éa uroczysto┼Ť─ç wr─Öczenia szkole sztandaru,

która odby┼éa si─Ö 21 maja 1988 roku.


Sztandar zosta┼é ufundowany przez rodziców uczniów oraz wspó┼édzia┼éaj─ůce ze szko┼é─ů zak┼éady pracy.

 
1 wrze┼Ťnia 1988 r. - mgr Stanis┼éaw Waligóra przeszed┼é na emerytur─Ö.


 

 

Obowi─ůzki dyrektora szko┼éy przej─ů┼é mgr Bronis┼éaw Kawa.

Prze┼éom lat osiemdziesi─ůtych i dziewi─Ö─çdziesi─ůtych to okres pe┼énego rozkwitu placówki. Nauk─Ö pobiera┼éo wówczas ponad tysi─ůc czterystu uczniów i s┼éuchaczy. Corocznie mury szko┼éy opuszczali przygotowani do wykonywania zawodu, wykwalifikowani pracownicy.

Od 1991 roku szko┼éa prowadzi┼éa polsko – niemieck─ů wymian─Ö m┼éodzie┼╝y mi─Ödzy uczniami s┼éupeckich szkó┼é ┼Ťrednich a Ratsgymnasium w Stadthagen.

Projektem wymiany zajmował się Andrzej Stencel, wicedyrektor szkoły. Realizacja projektu wymiany trwała do roku 2004.Dzisiejsza nazwa szko┼éy funkcjonuje od 1 wrze┼Ťnia 1993 roku, wówczas dokonano kolejnej zmiany nazewnictwa: Mi─Ödzyresortowy Zespó┼é Szkó┼é Zawodowych im. gen. W┼é. Sikorskiego zosta┼é przemianowany na Zespó┼é Szkó┼é Zawodowych im. gen. W┼é. Sikorskiego.
 

 

Szereg widocznych zmian w placówce przyniós┼é rok 1995:

   - nast─ůpi┼éo zako┼äczenie wieloletniej wspó┼épracy z WKS „Mostostal”,

   - warsztaty szkolne uleg┼éy przekszta┼éceniom w pracownie zaj─Ö─ç praktycznych,

   - od 1 wrze┼Ťnia nast─ůpi┼éa zmiana specjalizacji w technikum – rozpocz─Öto nabór do klasy o        

     specjalno┼Ťci naprawa i eksploatacja samochodów, 

   - mia┼éa miejsce inauguracja kursów komputerowych.


W latach 1974 – 1995 mury szko┼éy opu┼Ťci┼éo 4169 absolwentów zasadniczej szko┼éy zawodowej.

Wykwalifikowani pracownicy zasilili rynek pracy w trzydziestu sze┼Ťciu zawodach.

Najliczniejsz─ů grup─Ö stanowili absolwenci wykszta┼éceni w zawodach:

┼Ťlusarz – spawacz (1364), dziewiarz maszynowo – r─Öczny (258), stolarz (368), krawiec (235), mechanik pojazdów samochodowych (379), mechanik maszyn rolniczych (219), kucharz (170).

W nast─Öpnych latach kierunek kszta┼écenia zawodowego zmienia┼é si─Ö w zale┼╝no┼Ťci od zapotrzebowania na rynku pracy.

 

W 1997 roku szko┼éa obchodzi┼éa jubileusz 25-lecia. Uroczysto┼Ť─ç wie┼äcz─ůca 25 – lecie istnienia szko┼éy odby┼éa si─Ö 10 pa┼║dziernika.


 


1999 rok przyniós┼é kolejne zmiany.

Od 1 stycznia, po kolejnej reformie podzia┼éu administracyjnego kraju, szko┼éa przesz┼éa pod nadzór Kuratorium O┼Ťwiaty w Poznaniu, organem prowadz─ůcym zosta┼é Powiat S┼éupecki.

W roku szkolnym 1999/2000 w ramach Zespo┼éu Szkó┼é Zawodowych rozpoczyna dzia┼éalno┼Ť─ç O┼Ťrodek Dokszta┼écania Zawodowego.

Celem utworzenia O┼Ťrodka jest zapewnienie uczniom klas wielozawodowych mo┼╝liwo┼Ťci pobierania nauki z przedmiotów zawodowych.

Reforma szkolnictwa spowodowała zmiany w systemie kształcenia.

Od 1 wrze┼Ťnia 2002 r., istniej─ůce dotychczas, szko┼éy ponadpodstawowe zosta┼éy przekszta┼écone w szko┼éy ponadgimnazjalne. W zwi─ůzku z powy┼╝szym nast─ůpi┼éa zmiana struktury organizacyjnej szko┼éy.

Powstały nowe kierunki kształcenia:

   - 3-letnie Liceum Profilowane o profilu elektronicznym,

   - 4-letnie Technikum,

   - 2 i 3-letnia Zasadnicza Szko┼éa Zawodowa.

W 1999 roku mury szko┼éy opu┼Ťci┼é ostatni rocznik absolwentów ┼Üredniego Studium Zawodowego.  

Od 1 wrze┼Ťnia 2004 roku, w zwi─ůzku z post─Öpuj─ůc─ů reform─ů szkolnictwa, szko┼éy dla doros┼éych zosta┼éy przekszta┼écone w:

   - 3-letnie Technikum Uzupe┼éniaj─ůce dla Doros┼éych,

   - 2-letnie Uzupe┼éniaj─ůce Liceum Ogólnokszta┼éc─ůce dla Doros┼éych.

 

W roku 2005, w celu wzbogacenia zawodowego profilu szko┼éy, powo┼éano do istnienia Szko┼é─Ö Policealn─ů o kierunku kszta┼écenia technik informatyk.
 

31 sierpnia 2007 r. mgr Bronisław Kawa przeszedł na emeryturę.


Z dniem 1 wrze┼Ťnia, w wyniku przeprowadzonego konkursu,

obowi─ůzki dyrektora szko┼éy przej─ů┼é mgr Stanis┼éaw Marek K┼éaniecki.
 

10 października 2007 roku miały miejsce uroczyste obchody 35-lecia szkoły.
 
W roku 2008, po trzynastoletniej przerwie, zosta┼éa nawi─ůzana wspó┼épraca z Firm─ů MOSTOSTAL S.A., która zaowocowa┼éa poszerzeniem oferty edukacyjnej i utworzeniem nowego oddzia┼éu kszta┼éc─ůcego w zawodzie ┼Ťlusarz.Równie┼╝ w roku 2008 nast─ůpi┼éo poszerzenie oferty edukacyjnej w Technikum,

z dniem 1 wrze┼Ťnia utworzono nowy kierunek kszta┼écenia technik – elektryk.


Lata 2009 – 2010 to okres dynamicznego rozwoju placówki.

Powsta┼éy nowe pracownie: gastronomiczna, elektryczna; nowe sale: „miniaula”, salka fitness, si┼éownia.

Zmodernizowano: sale dydaktyczne, korytarze, szatnie, biura. 

Klasopracownie zostały wyposażone w: pomoce naukowe i sprzęt multimedialny, DVD, rzutniki, tablice interaktywne.


 

W okresie od 1 wrze┼Ťnia 2009 r. do 30 czerwca 2011 r. realizowany by┼é projekt

„Gdzie si─Ö z ch─Öci─ů zejdzie praca, tam si─Ö hojnie trud op┼éaca”.

Projekt wspó┼éfinansowany przez Uni─Ö Europejsk─ů w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego, realizowany by┼é w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki.

W ramach projektu uczniowie ucz─Öszczali na zaj─Öcia pozalekcyjne: ko┼éa informatyczno - fotograficznego, ko┼éa przyrodniczego, ko┼éa gastronomicznego oraz zaj─Öcia wyrównawcze z j─Özyka niemieckiego.

 

Niezmiernie ważnym wydarzeniem dla szkoły było otrzymanie Srebrnego Medalu

im. Jana Kili┼äskiego „Za Zas┼éugi dla Rzemios┼éa Polskiego”.

Uroczysto┼Ť─ç odznaczenia szko┼éy mia┼éa miejsce 13 pa┼║dziernika 2009 roku.


 


Rok 2010 obfitowa┼é w dalszy rozwój szko┼éy.

Kontynuowana jest modernizacja bazy lokalowej.

W ramach wspó┼épracy z firm─ů MOSTOSTAL S.A. przygotowano sal─Ö na potrzeby egzaminu praktycznego w zawodzie ┼Ťlusarz.


 

Z dniem 1 wrze┼Ťnia do programu nauczania w Technikum pojazdów samochodowych oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, zosta┼é wprowadzony bezp┼éatny kurs prawa jazdy kat. B. 

Dla potrzeb kształcenia wykonano profesjonalny plac manewrowy do nauki jazdy.


 

W roku 2011, wychodz─ůc naprzeciw oczekiwaniom m┼éodzie┼╝y i potrzebom rynku pracy,  

nast─ůpi┼éo kolejne poszerzenie oferty edukacyjnej w Technikum - zosta┼éy uruchomione nowe kierunki kszta┼écenia: technik informatyk, technik mechatronik.

Nast─Öpuje dalszy rozwój bazy dydaktycznej szko┼éy.

Powstały nowe pracownie: językowa i mechaniczna.
 

Wa┼╝nym wydarzeniem roku 2011 by┼éa uroczysto┼Ť─ç otwarcia wielofunkcyjnego boiska sportowego.


 

 

Od 1 lutego 2012 roku realizowany jest projekt wspó┼éfinansowany ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego

„Technik informatyk – dobry zawód to Twoja przysz┼éo┼Ť─ç”.


Na prze┼éomie roku 2012, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów u┼╝yteczno┼Ťci publicznej Powiatu S┼éupeckiego”

zosta┼é wykonany kompleksowy remont z termomodernizacj─ů budynku szko┼éy

i pracowni szkolnych.

 

8 wrze┼Ťnia 2012 r. podczas jubileuszu 40 - lecia Firmy MOSTOSTAL S.A.,

Prezes Zarz─ůdu Komplementariusza, Pan Marek Dranikowski,

przyzna┼é szkole Odznak─Ö Honorow─ů "Zas┼éu┼╝ony dla MOSTOSTALU S┼üUPCA".

 

 17 pa┼║dziernika 2012 r. mia┼éa miejsce uroczysto┼Ť─ç z okazji Jubileuszu 40 - lecia Szko┼éy.

 

 

W czterdziestoletniej historii Zespo┼éu Szkó┼é Zawodowych im. gen. W┼é. Sikorskiego zmienia┼éy si─Ö typy szkó┼é i kierunki kszta┼écenia.

Szko┼éa modyfikowa┼éa ofert─Ö edukacyjn─ů w zale┼╝no┼Ťci od zapotrzebowania rynku pracy.

Mury placówki opu┼Ťci┼éo 10154 absolwentów w nast─Öpuj─ůcych typach szkó┼é:

Zasadnicza Szko┼éa Zawodowa – 7385

Liceum Zawodowe – 229

┼Ürednie Studium Zawodowe – 599

5 – letnie Technikum Mechaniczne – 424, w tym o specjalno┼Ťci:
   • obróbka skrawaniem – 258, 
   • technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych – 106
   • technik mechanik – obs┼éuga i naprawa pojazdów samochodowych – 60

4 – letnie Technikum Zawodowe – 138, w tym:
   • technik mechanik – obs┼éuga i naprawa pojazdów samochodowych – 111
   • technik pojazdów samochodowych – 14
   • technik elektryk – 13

Liceum Profilowane (profil elektroniczny) – 212

Szkoła Policealna (technik informatyk) - 92

Technikum Mechaniczne po Zasadniczej Szkole Zawodowej – 305, w tym o specjalno┼Ťci:
   • obróbka skrawaniem – 171
   • technik mechanik – obs┼éuga i naprawa pojazdów samochodowych – 134

Zaoczne Liceum Ogólnokszta┼éc─ůce na podbudowie Zasadniczej Szko┼éy Zawodowej – 583

2 – letnie Uzupe┼éniaj─ůce Liceum Ogólnokszta┼éc─ůce - 134

3 – letnie Technikum Uzupe┼éniaj─ůce dla doros┼éych zaoczne – 53
w tym o specjalno┼Ťci:
   • technik mechanik – obs┼éuga i naprawa pojazdów samochodowych – 43
   • technik pojazdów samochodowych – 6
   • technik budownictwa - 4. 

 

Rok 2013 to okres dalszego, dynamicznego rozwoju bazy dydaktycznej placówki:

    - powsta┼éa nowa pracownia mechatroniczna,

    - zmodernizowano pracowni─Ö matematyczn─ů,

    - wykonano podjazd dla osób niepe┼énosprawnych do budynku szko┼éy,

    - wymieniono drzwi do budynków: szko┼éy i pracowni szkolnych,

    - wykonano malowanie korytarza w budynku pracowni szkolnych,

    - rozbudowano monitoring na terenie pracowni szkolnych.

 

Mury szko┼éy opu┼Ťci┼é ostatni rocznik absolwentów Liceum Profilowanego.

Z dniem 1 wrze┼Ťnia powo┼éano do istnienia Zaoczn─ů Szko┼é─Ö Policealn─ů w zawodzie technik informatyk.

3 pa┼║dziernika placówka zosta┼éa wyró┼╝niona Medalem 60-lecia Szkolnego Zwi─ůzku Sportowego za zas┼éugi na rzecz sportu szkolnego.