zaloguj siŕ   |    zarejestruj siŕ   |    mapa strony   |

Nab─Ć┼╝╦Łr do szko─Ć┼╝╦Ły dla Doros─Ć┼╝╦Łych 2016/2017

 TYPY SZKÓ─Ć┼╝╦Ł


- LICEUM OGÓLNOKSZTA─╣┬üC├ä┬äCE (3 lata kszta─╣┬écenia)

 Absolwenci Zasadniczej Szko─╣┬éy Zawodowej przyjmowani s├ä┬ů na III semestr (2 lata kszta─╣┬écenia).

Liceum Ogólnokszta─Ć┼╝╦Łc─Ć┼╝╦Łce jest szko─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Ł dla doros─Ć┼╝╦Łych, kszta─Ć┼╝╦Łc─Ć┼╝╦Łc─Ć┼╝╦Ł w systemie zaocznym. Uko─Ć┼╝╦Łczenie szko─Ć┼╝╦Łu umo─Ć┼╝╦Łliwia uzyskanie wykszta─Ć┼╝╦Łcenia ─Ć┼╝╦Łredniego oraz ─Ć┼╝╦Łwiadectwa dojrza─Ć┼╝╦Ło─Ć┼╝╦Łci po zdaniu egzaminu maturalnego.

Jednocze─Ć┼╝╦Łnie mo─Ć┼╝╦Łna kszta─Ć┼╝╦Łci─Ć┼╝╦Ł si─Ć┼╝╦Ł na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, umo─Ć┼╝╦Łliwiaj─Ć┼╝╦Łcych zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu.

Dokumenty do pobrania:

Podanie i kwestionariusz osobowy


 

- SZKO─Ć┼╝╦ŁA POLICEALNA

Idealne rozwi─Ć┼╝╦Łzanie dla osób, które chc─Ć┼╝╦Ł zdoby─Ć┼╝╦Ł atrakcyjny zawód i zwi─Ć┼╝╦Łkszy─Ć┼╝╦Ł swoje mo─Ć┼╝╦Łliwo─Ć┼╝╦Łci na rynku pracy. Zaj─Ć┼╝╦Łcia odbywaj─Ć┼╝╦Ł si─Ć┼╝╦Ł w systemie zaocznym.

Cykl kszta─Ć┼╝╦Łcenia w zale─Ć┼╝╦Łno─Ć┼╝╦Łci od wybranego kierunku:

- Technik informatyk (2 lata) wi─Ć┼╝╦Łcej informacji...

- Technik bezpiecze─Ć┼╝╦Łstwa i higieny pracy (1,5 roku) wiecej informacji...

Warunkiem przyj─Ć┼╝╦Łcia jest uko─Ć┼╝╦Łczenie dowolnej szko─Ć┼╝╦Ły ─Ć┼╝╦Łredniej.

Dokumenty do pobrania:

Podanie i kwestionariusz osobowy

 
 

- KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Idealna propozycja dla osób chc─Ć┼╝╦Łcych przekwalifikowa─Ć┼╝╦Ł si─Ć┼╝╦Ł zawodowo - zdoby─Ć┼╝╦Ł zupe─Ć┼╝╦Łnie nowy zawód, b─Ć┼╝╦Łd─Ć┼╝╦Ł osi─Ć┼╝╦Łgn─Ć┼╝╦Ł─Ć┼╝╦Ł tylko wybrane, dodatkowe umiej─Ć┼╝╦Łtno─Ć┼╝╦Łci, które zostan─Ć┼╝╦Ł uwierzytelnione ─Ć┼╝╦Łwiadectwem wydanym przez Okr─Ć┼╝╦Łgow─Ć┼╝╦Ł Komisj─Ć┼╝╦Ł Egzaminacyjn─Ć┼╝╦Ł.

S─Ć┼╝╦Łuchaczem mo─Ć┼╝╦Łe zosta─Ć┼╝╦Ł osoba doros─Ć┼╝╦Ła, która uko─Ć┼╝╦Łczy─Ć┼╝╦Ła 18 lat, bez wzgl─Ć┼╝╦Łdu na dotychczasowe wykszta─Ć┼╝╦Łcenie (szko─Ć┼╝╦Ła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szko─Ć┼╝╦Ła zawodowa, szko─Ć┼╝╦Ła ponadgimnazjalna, szko─Ć┼╝╦Ła wy─Ć┼╝╦Łsza) wi─Ć┼╝╦Łcej informacji ...

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy