zaloguj siê   |    zarejestruj siê   |    mapa strony   |

Informacja dla kandydatów do szkoƂy

01.07.2016

Badania lekarskie kadydatów ubiegajacych się o przyjęcie do szkoƂy odbędą się wedƂug niĆŒej zamieszczonego harmonogramu:


TECHNIKUM - 11 lipca 2016 r.

- Technik pojazdów samochodowych - godz. 8.00

- Technik mechatronik - godz. 10.00

- Technik elektryk - godz. 11.00.

 

ZASADNICZA SZKOƁA ZAWODOWA - 13 lipca 2016 r.

- ƚlusarz, Kierowca mechanik - godz. 8.00

- Elektromechanik pojazdów samochodowych - godz. 9.00

- Mechanik pojazdów samochodowych - godz, 10.00

- Sprzedawca - godz. 11.00

- PozostaƂe zawody - godz.12.00.

 

Miejsce badaƄ:  Budynek pracowni szkolnych, ul. Kopernika 11B, gabinet pielęgniarki ƛrodowiskowo - szkolnej. 

 

 

« inne aktualno¶ci