zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Komunikat Dyrektora Szkoły

22.09.2016

Dyrekcja ZSZ w SĹ‚upcy informuje, ĹĽe dnia 26.09.2016 r. rozpocznie siÄ™ nabór podaĹ„ czĹ‚onkowskich do Stowarzyszenia InĹĽynierów i Techników Mechaników Polskich.

Więcej informacji: Cele działalności oraz korzyści wynikające z członkostwa w SIMP.

Dla ucznia skĹ‚adka czĹ‚onkowska na rok wynosi 24 zĹ‚ – w przypadku przystÄ…pienia do SIMP przy Zespole SzkóĹ‚ Zawodowych w SĹ‚upcy kaĹĽdy uczeĹ„ jest zwolniony z jednej raty skĹ‚adki na Komitet Rodzicielski.

Wszelkich informacji dotyczÄ…cych wniosków, zobowiÄ…zaĹ„ oraz korzyĹ›ci wynikajÄ…cych z czĹ‚onkostwa w SIMP udziela nauczyciel przedmiotów zawodowych – mgr inĹĽ. Piotr Wróblewski

« inne aktualno¶ci