zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Wycieczka przedmiotowa do Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin

09.11.2016

7 listopada br., z inicjatywy prezesa KoĹ‚a Szkolnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, nauczyciela  przedmiotów zawodowych   -  Krystiana Derengowskiego, odbyĹ‚a siÄ™ wycieczka do ZespoĹ‚u Elektrowni PÄ…tnów - Adamów – Konin.

W wycieczce wzięli udział uczniowie klasy 4 Technikum o kierunku kształcenia technik elektryk (w tym członkowie Koła SEP).


ZaĹ‚oĹĽeniem organizatora wycieczki byĹ‚o zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem elektrowni oraz przemysĹ‚u energetycznego w Polsce.

Podczas zwiedzania obiektu elektrowni uczniowie mieli okazjÄ™ zobaczyć proces produkcyjny od ukĹ‚adu nawÄ™glania, przez ukĹ‚ad parowy, wyprowadzenia mocy aĹĽ do ukĹ‚adów oczyszczania spalin oraz poznać metody monitoringu stanu powietrza i wód powierzchniowych jezior koniĹ„skich, których ZE „PAK” jest uĹĽytkownikiem. DziÄ™ki uprzejmoĹ›ci pracowników elektrowni zapoznali siÄ™ równieĹĽ z blokiem energetycznym opalanym biomasÄ….

« inne aktualno¶ci